Saras dagbog

Saras dagbog

Dagbog Sara

Sara fortæller her om sit liv hvor hun blandt andet går spor både i træning og på prøver.

Dygtig lillle curlypige

Mine spor oplevelserPosted by Ida Jensen 14 Oct, 2012 18:29:23
smiley

Efter en længere pause, fik jeg endelig lagt et spor i går til Sara. Denne gang var sporet ikke lagt i skov, men på åben græsmark i særdeles kuperet terræn. Formålet var træning i knæk, sårlejer og spor i særdeles vanskelige vindforhold. Der stod en stiv vind ind fra syd, og da sporet var lagt i zig zag, ja så blev alle vindretninger afprøvet.

Sara blev tydeligt forbavset, da anskudssted bare lå ½ meter fra start. Hun var nem at læse som en bog, idet hun tydeligt tænkte ”var det bare det” ?. Ja det var det, for det var ikke kassetræning i dag.

Sara startede rigtig fint på sit spor. Vi gik i hurtigt tempo op af den stejle bakke med vinden i ryggen. Sporet var lagt hele vejen i en dyreveksel, og jeg ved at området benyttes flittigt af fasaner, rådyr og ræv og også af en kat, som Sara nogle gange har været på jagt efter.

Nu nåede vi frem til første knæk. Her fik Sara lidt søvnapnøe (typisk curly). Hun ringede så lidt rundt, og valgte så at blive lidt fjollet, hvilket vil sige, at hun bliver uærlig og lige skal prøve mig af. Nu havde jeg jo selv lagt sporet, og jeg havde også kunnet læse hende, da hun havde vist mig sporretningen. Jeg valgte derfor at se, hvad hun kunne hitte på, selvom jeg naturligvis blev stående i knækket. Sara grinede over hele fjæset, men så at jeg havde gennemskuet hende, så hun rettede ind på sit spor, og vi gik nu i en meget kraftig sidevind fra højre side. Tydelig at færten flyttede sig 10-20 cm., men Sara havde næsen dybt i sporet, kom frem til første sårleje som blev markeret fint. De godbidder jeg havde lagt, blev ikke spist, da vi skulle videre. Vi kom frem til næste knæk mod højre. Her havde Sara nogle problemer. Hun ville fremad eller ud til venstre, hvilket der ikke var noget at sige til, da vinden bar færten begge veje dels pga. vindens retning, dels pga. sporets retning længere fremme, da vi jo gik zig zag spor. Sara blev forvirret, og valgte som jeg har set tidligere, at gå ud i en tilfældig retning, som var helt forkert. Hun blev derfor sat af og formanet om, at hun nok skulle tage sig sammen. Hun prøvede, men selvtilliden svigtede. Jeg valgte derfor at træde et par skridt ind i de sivlignende græsarter mod højre. Sara forstod hjælpen og fangede hurtigt sit spor igen. Vi gik nu i stiv modvind og en meget højt tørt græs iblandet millioner af tidsler. Sara gik fint til vi nåede ned af bakken, og sporet kom til at ligge i en slags dødvind. Dette skift gav et øjeblik lidt forvirring med ringen rundt indenfor få meter, men Sara valgte at gå lidt tilbage af sit spor og genoptage det, og nu var hun sikker helt frem til knæk, som grænsede op mod en stubmark. Knækket fulgte en dyreveksel og gik nu mod venstre ned i faldende terræn og skråt mod venstre. Meget skiftende græsarter og tidsler ned til et meget sumpet område med sivdannelser. Kort før vi når bunden, markerer Sara igen et sårleje, denne gang ædes de små godbidder. I bunden og rundt om en sivdannelse, ligger næste knæk mod højre. Sara klarer det super og går nu rigtig stærkt de sidste knap 100 meter hen mod sporslut. Vi skal dog lige passere et bælte med stubmark og ind i et levende hegn, hvor Bambi ligger. Sara markerer fint sporslut, dog uden at bemærke det lille løb, jeg har lagt som plagiat for Bambi. Hun stempler blodpletterne og går bagom i tjørnehegnet for at finde Bambi. Da vinden bliver korrekt for hendes næse, vender hun prompte og får med besvær listet løbet frem mellem nogle tykke stammer, godt gemt ned mod jordbunden. Hun er glad og får sin belønning med kattemad og siden løbet, som straks skal spises.

Sporet var svært pga. den kraftige vind i åbent terræn og med rigtig mange skift i vegetationen. Sara viste dog, at hun trods lang pause, stadig er rigtig glad for at gå spor, og at hun er en dygtig lille curlypige.